Logo

Singapore cho đăng ký tên miền bằng chữ Hán

20/07/2013
Ngày 3/11/2009  Trung tâm thông tin Mạng Singapore (The Singapore Network Information Centre -SGNIC), là cơ quan Đăng ký tên miền quốc gia của Singapore, thông báo sẽ bắt đầu nhận đăng ký tên miền cho các tên miền bằng chữ Hán kể từ ngày 23/11/2009.
Điều đó mở ra nhiều cơ hội để lựa chọn tên miền, ví dụ, bất cứ ai cũng có thể đăng ký trang web với địa chỉ, ví dụ như   .sg  (nghĩa chữ Hán là “Khai tâm”.sg –ND)  tạo điều kiện cho những người biết chữ Hán nhận diện tên miền tốt hơn. SGNIC cũng sẽ cho phép tên miền chứ Hán ở cả mức hai và mức ba trong mọi hạng loại (đó là, .sg, .com.sg, .gov.sg, .org.sg, .edu.sg, .net.sg, .per.sg).  Ví dụ, một tên miền mức hai có thể là  .sg, trong khi một tên miền mức ba có thể là  .com.sg.

Việc đăng ký tên miền bằng chũ Hán là sự thử nghiệm tiếp nối sau khi tên miền với một ký tự (ví dụ, .sg ) và các chữ số (ví dụ, .sg ) đã được phép đăng ký  từ hai năm qua. SGNIC sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường  và các bước tiến triển để có thể cho phép đăng ký tên miền bằng nhiều ngôn ngữ khác trong tương lai.

Tiến trình đăng ký  cũng được xác định: Dành cho các cơ quan Chính phủ, từ 23/11 – 31.12/2009;  cho các chủ nhãn hiệu từ 7/01-18/02/2010,  nếu có nhiều đơn cùng đăng ký cho một tên miền “đẹp”  sẽ tiến hành đấu thầu và chủ nhãn hiệu phải đăng ký với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS); từ 25/3 – 6/05/2010 cho tất cả các đối tượng nhưng phải nộp lệ phí và từ sau 10/06/2010 đăng ký miễn phí cho mọi đối tượng.


Chi tiết xem thêm trên trang: www.sgnic.sg

(Phạm và Liên danh)

Các bài viết khác