Logo

Nhật Bản giúp Việt Nam thắt chặt quản lý sở hữu trí tuệ

12/12/2018
Các chuyên gia của JPO, sẽ làm việc với NOIP về các nội dung cụ thể trước khi trình Chính phủ Nhật Bản phê duyệt. Cơ quan này cũng sẽ hợp tác với WIPO và các đối tác liên quan để hỗ trợ NOIP trong các vấn đề liên quan đến việc lấy dữ liệu sở hữu trí tuệ
 
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) thực hiện dự án nhằm cải thiện toàn diện khả năng xử lý các ứng dụng cho sở hữu công nghiệp (IP).

Cục trưởng NOIP Đinh Hữu Phí cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ, NOIP đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy các hoạt động đổi mới liên quan đến sở hữu trí tuệ và xử lý tồn đọng trong việc xử lý đơn xin bảo hộ sở hữu công nghiệp.

NOIP đề nghị JPO tiếp tục hỗ trợ trong việc xử lý đăng ký sở hữu công nghiệp thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và lấy các dữ liệu sở hữu trí tuệ thông qua Quỹ tín thác Nhật Bản (JFIT) thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

Theo đó, Việt Nam và Nhật Bản sẽ thành lập một nhóm công tác chung để thảo luận các chương trình hợp tác về thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế, phát triển nguồn nhân lực và quản lý chất lượng bằng sáng chế.

Các chuyên gia của JPO, sẽ làm việc với NOIP về các nội dung cụ thể trước khi trình Chính phủ Nhật Bản phê duyệt. Cơ quan này cũng sẽ hợp tác với WIPO và các đối tác liên quan để hỗ trợ NOIP trong các vấn đề liên quan đến việc lấy dữ liệu sở hữu trí tuệ.

Gần đây, Quỹ tín thác Nhật Bản đã giúp NOIP nâng cấp năng lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Một số lượng lớn nhân viên Việt Nam làm việc trong lĩnh vực này đã được đào tạo dưới sự hỗ trợ của Quỹ.

Ông Phí cho biết JPO sẽ giúp Cục trong việc điều chỉnh các chính sách để nâng cao hiệu quả bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ; nâng cao khả năng của NOIP trong việc thẩm định đơn xin bảo hộ sở hữu công nghiệp; đẩy mạnh tự động hóa hệ thống quản lý đăng ký sở hữu trí tuệ  và thúc đẩy hợp tác trong linh vực này.

Hiện tại, số lượng đơn xin bảo hộ sở hữu công nghiệp nộp tại NOIP đang tăng lên, trong khi khả năng xử lý vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc số đơn tồn đọng còn nhiều.

 
Trong năm 2017, NOIP đã nhận được hơn 102.000 đơn, bao gồm 58.800 đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Cục đã xử lý hơn 80.000 đơn, bao gồm 39.000 đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tăng 1% so với năm 2016.
 
(Nguồn: VNA)

Các bài viết khác