Logo

Đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp của thế giới đạt kỷ lục trong năm 2017

28/12/2018
WIPO đã công bố số liệu thống kê về bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thế giới trong năm 2017. Theo đó, số lượng đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đã đạt kỷ lục mới sau 8 năm tăng trưởng liên tục, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới trong cùng năm...

Như thường lệ cuối năm 2018 Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố các số liệu thống kê đầy đủ liên quan đến, bảo hộ sở hữu trí tuệ của thế giới trong toàn bộ năm 2017. Theo Thống kê đó số lượng đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được nộp trên toàn thế giới đã đạt kỷ lục mới sau 8 năm tăng trưởng liên tục. Lượng đơn đăng ký nói trên còn tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới trong năm 2017.

            Về đơn sáng chế: Năm 2017 trên toàn thế giới có tổng số 3,17 triệu đơn đăng ký sáng chế đã được nộp, tăng 5,8% so với năm trước đó. Trong đó dẫn đầu là Trung Quốc chiếm 1,38 triệu đơn, tiếp đến là Hoa Kỳ - 607.000 đơn, Nhật Bản – 318.500 đơn, Hàn Quốc – 204.700 đơn và EPO – 166.500 đơn.

            Điều đặc biệt là các nước Châu Á đã củng cố vị trí của mình là châu lục có số đơn sáng chế nhiều nhất chiếm tới 65% số đơn sáng chế của thế giới.

            Về nhãn hiệu: Năm 2017 có 9,11 triệu đơn nhãn hiệu đã được nộp trên thế giới, bao gồm 12,39 triệu nhóm sản phẩm và dịch vụ tăng 26,8% so với năm trước đó. Trung Quốc vẫn là nước có số lượng nhãn hiệu nhiều nhất là 5,7 triệu  (tính theo nhóm sản phẩm/dịch vụ) tiếp theo là Hoa Kỳ - 614.000 đơn, Nhật Bản – 560.000, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO) – 371.500 và Iran – 358.300 đơn. Tương tự, Châu Á cũng là châu lục có số đơn đăng ký nhãn hiệu nhiều nhất chiếm 66,6% số đơn đăng ký nhãn hiệu của toàn thế giới năm 2017.

            Đơn kiểu dáng công nghiệp: Trong năm 2017 có 945.100 đơn kiểu dáng được nộp trên thế giới bao gồm 1,24 triệu kiểu dáng. Dẫn đầu vẫn là Trung Quốc với 628.000 đơn, tiếp theo là EUIPO – 111.000, Hàn Quốc – 67.300, Thổ Nhĩ Kỳ - 46.800 và Hoa Kỳ - 45.800 đơn.

            Điều đặc biệt là lương lớn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của các nước Châu Á cũng dẫn đầu và chiếu hơn hai phần ba (67,9%) tổng lượng đơn kiểu dáng công nghiệp của thế giới.

            Chỉ dẫn địa lý: Trong năm2017 có 59.500 chỉ dẫn địa lý còn hiệu lực bảo hộ trên thế giới. Đức là nước có số chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nhiều nhất – 14.073, tiếp theo là Australia – 8.749, Trung Quốc – 8.507, Hungary – 6.646 và Cộng hoà Séc – 6.191. Có 4.932 chỉ dẫn địa lý của Cộng đồng Châu Âu được bảo hộ trong tất cá các nước thành viên của tổ chức này.

            Các chỉ dẫn địa lý đang có hiệu lực liên quan đến “rượu và rượu vang” chiếm đến 57% số chỉ đẫn địa lý được bảo hộ trên thế giới, tiếp theo là các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm – 28,2% và đồ thủ công mỹ nghệ - 2,7%.

            Một số thống kê đơn đăng ký của Việt Nam năm 2017

            Trong năm 2017 số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của Việt Nam cũng tăng trưởng theo xu thế chung của thế giới. Cụ thể có 5.382 đơn đăng ký sáng chế đã được nộp – tăng gần 3% so với năm 2016, tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu là 50.189 đơn – tăng 2,5% và đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 2,741 đơn. 69 chỉ dẫn địa lý đã được công nhận và đang được bảo hộ tại Việt Nam.

TVH

Các bài viết khác