Logo

BỒ ĐÀO NHA: Phán quyết của Toà án về bằng chứng sử dụng nhãn hiệu

11/12/2013

Ngày 21/10/2013, Tòa án Thương mại Lisbon đã ra phán quyết liên quan đến bằng chứng chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu.

 

Ông Amaro Augusto Leite Duarte nộp đơn huỷ đăng ký nhãn hiệu quốc gia “G GELMAR PORTUGAL” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29 của Công ty Unidos Comércio Internacional, Inc với lý do không sử dụng.

 

Công ty Unidos Comércio Internacional, Inc đã phản bác lại bằng việc nộp chứng cứ chứng minh sử dụng là: bốn Bản Tuyên bố sử dụng từ các nhà bán lẻ rằng, họ đã mua sản phẩm thuộc nhóm 29 mang nhãn hiệu “GELMAR”. Bản Tuyên bố sử dụng kèm theo sáu bức ảnh, một gói sản phẩm và bốn hóa đơn liên quan đến các giao dịch trong thời gian ba tháng đối với sản phẩm có nội dung "Camarão de Moçambique Gelmar"

 

Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Bồ Đào Nha cho rằng, với bằng chứng này đã đủ chứng minh nhãn hiệu “G GELMAR PORTUGAL” được sử dụng, và do đó bác đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

 

Sau khi kiện ra toà, Tòa án Thương mại Lisbon đã cho rằng các Bản Tuyên bố sử dụng của các nhà bán lẻ không phải là bằng chứng sử dụng. Bởi vì, các Bản Tuyên bố sử dụng đã không chỉ rõ được việc sử dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm 29 cũng như không chỉ rõ cụ thể được người mua.

 

Phán quyết của Tòa án rất đáng lưu ý vì trước đó, Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Bồ Đào Nha đã chấp nhận chứng cứ sử dụng nhãn hiệu từ Bản Tuyên thệ có nội dung dẫn chiếu tới việc sử dụng nhãn hiệu trong một nhóm sản phẩm, dịch vụ nào đó mà không cụ thể được sản phẩm, dịch vụ của nhãn hiệu được sử dụng.

 

Tòa án cho rằng, không thể xác định ảnh được chụp và gói sản phẩm được sản xuất lúc nào, ở đâu vì không ghi thời gian.

 

Toà án cũng coi các hóa đơn giao dịch trong thời gian ba tháng là chưa đủ cơ sở. Tòa án lập luận rằng, các hoá đơn này chưa thể hiện được việc liên quan tới nhãn hiệu hiệu “G GELMAR PORTUGAL” mà chỉ đề gửi tới "Camarão de Moçambique Gelmar".

 

Vì vậy, Tòa án đã ra phán quyết cuối cùng: Hủy bỏ nhãn hiệu “G GELMAR PORTUGAL” do không sử dụng.

(Nguồn: Tạp chí INTA December 1, 2013 Vol. 68 No. 22)

Các bài viết khác