Logo

Westin Hotel Management L.P. khiếu nại thành công từ chối bảo hộ nhãn hiệu “SEASONAL TASTES”

04/12/2018

Bộ trưởng Bộ KH-CN hủy bỏ quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ từ chối bảo hộ nhãn hiệu “SEASONAL TASTES” cho Nhóm 43 tại Việt Nam của Westin Hotel Management LP (Westin) 

Đơn đăng ký quốc tế No. 4-2009-16533 nhãn hiệu “SEASONAL TASTES” chỉ định Việt Nam cho các dịch vụ thuộc Nhóm 43 “dịch vụ chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ  nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán bar” đã bị Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) từ chối đăng ký cho rằng nhãn hiệu không có khả năng phân biệt. Đại diện cho Westin, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (Phạm và Liên danh) đã nộp đơn  khiếu nại, nhưng Cục SHTT tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 3526/QĐ-SHTT ngày 19/10/2017 vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu với lý do:

(i)      “SEASONAL TASTES” có nghĩa (tiếng Việt) là “vị theo mùa”, “mùa nào thức ấy” mang tính mô tả tính chất của dịch vụ mà nhãn hiệu sử dụng; nhãn hiệu mới được chủ đơn đăng ký và sử dụng ở một số quốc gia;

(ii)      Người nộp đơn (Westin) đã có nhiều hình thức quảng cáo, giới thiệu dịch vụ mang nhãn hiệu nói trên cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh thu 2.5 triệu USD từ 2007 đến 2010 chưa đủ để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục, lâu dài và rộng rãi bởi người nộp đơn.

Không đồng ý với kết luận này, Phạm và Liên danh đã khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH-CN) đề nghị Bộ trưởng hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 3526/QĐ-SHTT ngày 19/10/2017 nói trên của Cục SHTT, lập luận rằng:

(iii)     Nhãn hiệu đăng ký không thuần túy mang tính mô tả dịch vụ đăng ký (như dịch vụ  cung cấp thực phẩm, đồ uống, dịch vụ nhà hàng, quán bar...) mà chỉ mang tính gợi ý khách hàng về tính chất mùa nào thức ấy của các dịch vụ liên quan. Với ý nghĩa “vị theo mùa” nhãn hiệu đăng ký thường được hiểu là tùy từng mùa có những hượng vị, thực phẩm phù hợp dành cho người sành ẩm thực;

(iv)    Nhãn hiệu đăng ký đã được đăng ký và sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, được chấp nhận bảo hộ cho dịch vụ thuộc Nhóm 43 ở chính các nước tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ; được sử dụng rộng rãi (quảng cáo, giới thiệu, kinh doanh trong thực tế) ở nhiều nước trong đó có Việt Nam;

(v)     Người nộp  đơn xin bảo hộ nhãn hiệu “SEASONAL TASTES” ở dạng tổng thể, không bảo hộ riêng phần chữ “TASTES”.

Bộ trưởng Bộ KH-CN cho rằng lập luận của Phạm và Liên danh là có cơ sở vì theo Điều 74.2(c) Luật Sở hữu trí tuệ nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt chỉ khi trực tiếp đề cập đến tính chất, thành phần, công dụng, giá trị của dịch vụ. Do vậy, trong trường hợp cụ thể này, “SEASONAL TASTES” ở mức độ nhất định, chỉ mang tính gợi ý về tính chất (chất lượng) của các dịch vụ mang nhãn hiệu nên cần được coi là có khả năng phân biệt. Thêm vào đó, để xác định rõ phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu xin đăng ký, người nộp đơn đã yêu cầu nhãn hiệu  “SEASONAL TASTES” được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng phần chữ “TASTES”.

          Tại Quyết định số 3428/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2018 Bộ trưởng Bộ KH-CN đã yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ Quết định giải quyết khiếu nại số 3526/QĐ-SHTT ngày 19/10/2017 và tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “SEASONAL TASTES”.

Các bài viết khác