Logo

Nhãn hiệu “Seiko advance Ltd, hình” cho các sản phẩm /dịch vụ thuộc Nhóm 2 được chấp nhận bảo hộ

23/01/2019
Nhãn hiệu xin đăng ký “Seiko advance Ltd, hình” của Kabushiki Kaisha Seiko Advance cho các sản phẩm /dịch vụ thuộc Nhóm 2 “thuốc nhuộm; chất màu; sơn phủ ngoài..." bị từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SEIKO” được cấp GCN ĐKNH số 4-0005917 

Nhãn hiệu xin đăng ký “Seiko advanced Ltd, hình”  theo đơn số 4-2007-17711, nộp ngày  07/09/2007 của Kabushiki Kaisha Seiko Advance (Công ty TNHH Seiko Advance) cho các sản phẩm /dịch vụ thuộc Nhóm 2 “thuốc nhuộm; chất màu; sơn phủ ngoài; mực in; màu nước; màu dùng cho sơn dầu; lá kim loại dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; kim loại dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; mỡ chống gỉ”  bị từ chối bảo hộ  bởi Quyết định số 24110/QĐ-SHTT ngày 13/05/2010 của Cục SHTT với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “SEIKO” được cấp GCN ĐKNH số 4-0005917 ngày 18/9/1992.  Cụ thể là (i) phần chữ “SEIKO” trong hai nhãn hiệu trùng nhau, (ii) phần chữ “advance  Ltd” mô tả hình thái doanh nghiệp, không có khả năng phân biệt, và (iii) các ký tự tiếng Nhật còn lại không có khả năng phân biệt theo Luật SHTT của Việt Nam. 

Đại diện cho Kabushiki Kaisha Seiko, VPLS Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nói trên vì:

(a)        “SEIKO” là một từ trong tiếng Nhật tồn tại trước khi có nhãn hiệu đối chứng “SEIKO” trong GCN ĐKNH số 4-0005917. SEIKO là một từ rất thông dụng trong tiếng Nhật, trong đó có chứa các yếu tố chữ Hán mang những nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh sử dụng. Trong tiếng Nhật “seiko” có nghĩa là “thành công” hoặc “công nghệ tinh xảo”, vì vậy nhiều công ty ở Nhật đã lấy “seiko” làm một phần tên của họ và đã đăng ký làm nhãn hiệu. Các nhãn hiệu này được bảo hộ cho cùng một nhóm hàng hóa/dịch vụ. Vì vậy, VPLS Phạm và Liên danh cho rằng coi hai nhãn hiệu là tương tự vì trong đó có chữ “seiko” là không đúng;

(b)        Về phần chữ “advance Ltd”: công ty của người nộp đơn được thành lập năm 1951 với tên Seiko Paint Co. Ltd. Sau đó, khi ký Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với một công ty có trụ sở tại Chicago, Hoa Kỳ, tên là Advance Process Supply Company thì đổi tên thành Seiko Advance Co. Ltd. Từ năm 1971 tới nay, công ty của người nộp đơn đã liên tục sử dụng nhãn hiệu Seiko Advance Ltd. Như vậy, không thể coi phần chữ “advance Ltd” là có tính mô tả;

(c)        Khác biệt về nhãn hiệu: nhãn hiệu đối chứng SEIKO không chứa các thành phần ký tự tiếng Nhật như nhãn hiệu nộp đơn xin bảo hộ, cũng không có cụm từ “advance Ltd”. Xét về hình ảnh và âm thanh, nhãn hiệu theo đơn khác biệt hoàn toàn với nhãn hiệu đối chứng.

Ngoài ra, nhãn hiệu “Seiko advance Ltd, hình” đã được đăng ký tại Nhật Bản, Thái Lan và Philippin cho Nhóm 2 và việc nhãn hiệu “SEIKO” và “Seiko advance Ltd” đã được chấp nhận bảo hộ tại Nhật Bản chứng tỏ không hề có sự tương tự giũa hai nhãn hiệu để có thể gây nhầm lẫn.

Khác biệt về hàng hóa: nhãn hiệu nộp đơn xin đăng ký hoàn toàn khác biệt với nhãn hiệu đối chứng về hàng hóa và kênh tiêu thụ;

Đồng thời trước đây, ngày 14/4/2014. Cục SHTT đã có Quyết định số 1105/QĐ-SHTT chấm dứt một phần hiệu lực nhãn hiệu đối chứng SEIKO đối với sản phẩm đăng ký thuộc Nhóm 2, cụ thể là “thuốc màu, sơn, vec-ni; chất chống rỉ và bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, chất tạo màu; nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạnh bột dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ”, vì lý do không sử dụng.  Do vậy, “SEIKO” không còn khả năng làm nhãn hiệu đối chứng cho các sản phẩm thuộc Nhóm 2 trong trường hợp này.

Cục SHTT thấy các lý do nêu trên là có cơ sở, vì vậy đã hủy Quyết định trước đây và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “Seiko advanced Ltd, hình”  theo đơn số 4-2007-17711./.

 

Các bài viết khác