Logo

Nhãn hiệu NEURONTIN được chấp nhận bảo hộ

21/01/2019
Nhãn hiệu NEURONTIN  của Warner-Lambert Company LLC bị từ chối cấp GCN ĐKNH cho Nhóm 05 do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng NEUROPENTIN...

Nhãn hiệu NEURONTIN  theo đơn số 4-2006-19045 của Warner-Lambert Company LLC bị từ chối cấp GCN ĐKNH cho Nhóm 05  theo Quyết định số 46574/QĐ-SHTT ngày 11/8/2008 của Cục SHTT do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng NEUROPENTIN theo GCN ĐKNH số 69076 của Công ty TNHH Korea United Pharm Int’l Inc.

Đại diện cho  Warner-Lambert Company LLC, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định nói trên với lý do: (i) nhãn hiệu xin đăng ký NEURONTIN và nhãn hiệu đối chứng có sự khác nhau về cách phát âm; chữ đầu của cả hai nhãn là “NEURO”, có nghĩa là “thần kinh”, là tiếp đầu tố được sử dụng rộng rãi cho hầu hết các thuốc điều trị bệnh thần kinh, bởi vậy sự khác biệt về ấn tượng thị giác, cấu trúc từ và cách phát âm nằm ở phần chữ còn lại ở hai nhãn hiệu là “TIN” và “PENTIN”;  người tiêu dùng hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác biệt này , đặc biệt trong hoàn cảnh đây là dược phẩm, được sử dụng nghiêm ngặt theo đơn của bác sĩ,  có sự thận trọng cao của người mua và sử dụng,  (ii) nhãn hiệu NEURONTIN đã được nộp đơn và đăng ký bảo hộ dưới tên Warner-Lambert Company LLC ở hơn 85 nước trên thế giới, và (iii) nhãn hiệu đồng tồn tại với nhãn hiệu đối chứng tại Hàn Quốc là nước xuất xứ của nhãn hiệu đối chứng.

Chấp nhận lý do khiếu nại nêu trên, ngày 02/1/2019 Cục SHTT đã hủy bỏ quyết định trước đó và bảo hộ nhãn hiệu NEURONTIN.

Các bài viết khác