Logo

Khiếu nại thành công từ chối bảo hộ nhãn hiệu “SIMONA”

17/12/2018

Nhãn hiệu “SIMONA” theo ĐQT  no. 1101091 của Simona AG bị Cục SHTT tạm thời từ chối bảo hộ theo Thông báo no.2011/50 NTH ngày 20/12/2012...

Nhãn hiệu “SIMONA” theo đơn quốc tế  no.1101091 của Simona AG  bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra Thông báo no.2011/50 NTH ngày 20/12/2012 tạm thời từ chối bảo hộ  vì bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng sau:

(i)         Nhãn hiệu “SIMON” theo đơn số no.4-2010-10435 cho sản phẩm thuộc Nhóm 19 của Công ty TNHH Sản xuât Thương mại Xây dựng Trường sinh;

(ii)        Nhãn hiệu “SIMONAZZI” theo Đăng ký quốc tế no.599665 cho sản phẩm thuộc Nhóm 11 của Sidel Holding Italia S.p.A;

Đại diện cho Simona AG, Phạm và Liên danh khiếu nại, đề nghị NOIP bảo hộ nhãn hiệu theo đơn quốc tế no. 1101091 với các lý do sau:

(iii)       đơn số no.4-2010-10435 của nhãn hiệu “SIMON”  đã bị hủy bỏ,  coi như không nộp vì người nộp đơn đã không thực hiện thủ tục khiếu nại trong thời hạn quy định, do đó không còn là đối chứng của dấu hiệu “SIMONA”;

(iv)       Đối với nhãn đối chứng “SIMONAZZI” theo Đăng ký quốc tế no.599665 người nộp đơn (Simona AG) đã làm thủ tục giới hạn danh mục sản phẩm của Nhóm 11 tại Văn phòng Quốc tế WIPO, cụ thể loại bỏ “máy khử trùng, máy làm vệ sinh, hệ thống và thiết bị khử trùng, trao đổi nhiệt và bay hơi” vì vậy không còn tương tự với các sản phẩm/dịch vụ của nhãn đối chứng.

Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận khiếu nại của người nộp đơn và ngày 31/8/2018 đã ra Quyết định no.320/QĐ-SHTT rút lại thông báo tạm thời từ chối bảo hộ và bảo hộ Nhãn hiệu “SIMONA” theo đơn quốc tế  no. 1101091.

Các bài viết khác