Logo

AQUA KEEP được chấp nhận bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “AQUA”

29/01/2019
Đơn Đăng ký quốc tế (ĐQT) số 1168792 “AQUA KEEP” yêu cầu bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01 bị Cục SHTT tạm thời từ chối với lý do dấu hiệu “AQUA KEEP” mô tả các sản phẩm xin đăng ký, không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 74.2 c Luật SHTT.

Đơn Đăng ký quốc tế (ĐQT) số 1168792 “AQUA KEEP” yêu cầu bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01 của Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra Thông báo số 2013/29 TDH22 ngày 06/08/2014 tạm thời từ chối với lý do dấu hiệu “AQUA KEEP” mô tả các sản phẩm xin đăng ký, không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 74.2 c Luật SHTT. Thay mặt và thừa ủy quyền của người nộp đơn, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại (lần 1) Thông báo nói trên với các lý do:

(i) “AQUA KEEP” không mô tả trực tiếp đặc tính, chức năng của sản phẩm mang nhãn hiệu. “AQUA KEEP” là một tập hợp từ không có trong từ điển tiếng Anh. Mặc dù đứng riêng chúng có nghĩa, cụ thể “AQUA” là  “nước, thuộc về nước” và “KEEP” là  “giữ, giữ gìn, tuân theo, cấp dưỡng, vật dụng thiết yếu cho cuộc sống như thức ăn, quần áo”, nhưng tập hợp từ “AQUA KEEP” không được sử dụng trong cuộc sống và không có trong từ điển.

Như vậy, “AQUA KEEP” không chỉ ra, đề cập trực tiếp đến các sản phẩm mang dấu hiệu xin đăng ký “nhựa thông acrylic chưa chế biến, nhựa thông nhân tạo chưa chế biến; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích khoa học, không phải dụng cho mục đích thú ý hoặc dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp” cũng như các đặc tính của chúng. Do đó, khi sử dụng  “AQUA KEEP” cho các sản phẩm đăng ký, cụm từ này hoàn toàn có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu.

(ii) Thực tế xét nghiệm khi đăng ký nhãn hiệu cho thấy không có nước nào từ chối bảo hộ dấu hiệu nói trên vì lý do tự thân dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Dấu hiệu “AQUA KEEP” đã được bảo hộ ở nhiều nước như Mỹ, Algeria, Argentina, Yemen, Singapore,  Ấn Độ, Úc, Canada, Philippine, Indonesia...

Trong Quyết định giải quyết khiếu nại số 3755/QĐ-SHTT ngày 03/11/2017 Cục SHTT bảo lưu ý kiến nêu trong thông báo trước đó,  cho rằng nhãn hiệu được bảo hộ ở một số nước không phải là cơ sở và lý do để chấp nhận bảo hộ ở Việt Nam.

Người nộp đơn tiếp tục khiếu nại (lần 2) với Bộ Khoa học và Công nghệ  về  Quyết định giải quyết khiếu nại nói trên của Cục SHTT, đồng thời cung cấp bằng chứng nhãn hiệu đã được đăng ký và sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, sản phẩm mang nhãn hiệu đã được nhập khẩu và phân phối từ năm 1997, với số lượng tăng dần qua từng năm. Và để xác định rõ phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và tránh mọi khả năng xung đột tiềm ẩn (nếu có) với các chủ thể khác khi nhãn hiệu được sử dụng, đại diện người khiếu nại đề nghị bảo hộ tổng thể “AQUA KEEP”, không bảo hộ riêng “AQUA”.

Ngày 16/10/2018 Bộ KH&CN đã tiến hành đối thoại với đại diện người khiếu nại (VPLS Phạm và Liên danh) và người giải quyết khiếu nại lần đầu (Cục SHTT) để làm rõ khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Kết quả đối thoại là các bên thống nhất giải quyết vụ việc theo hướng chấp nhận khiếu nại của Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd., bảo hộ tổng thể nhãn hiệu, không bảo hộ riêng “AQUA”.

Ngày 26/11/2018 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 3624/QĐ-BKHCN chấp nhận khiếu nại của Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd., yêu cầu Cục SHTT tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo hộ tổng thể “AQUA KEEP” đăng ký theo Đơn ĐKQT số 1168792, không bảo hộ riêng “AQUA”.

 

Các bài viết khác