Logo

Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ”JianMei, hình” bị bác bỏ

24/03/2022
Căn cứ: Điều 74.2(g), Điều 87, Điều 96.1(b) và 96.2, Luật SHTT

Guangdong LMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd (“Guangdong LMA “) nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị hủy bỏ hiệu lực của Đăng ký nhãn hiệu số 276141”JianMei [Kiên Mỹ], hình” (cấp ngày 17/02/2017 trên cơ sở đơn nộp ngày 30/6/2015) đối với sản phẩm “Hợp kim nhôm; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vách ngăn làm bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết kim loại dùng cho cửa sổ” thuộc Nhóm 06 dưới tên Guangxi Yingxing Trade Co., Ltd. (“Guangxi”)  với lý do nhãn hiệu này tương tự với nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi của Guangdong LMA.

Sau khi xem xét vụ việc, Cục SHTT đã ra quyết định không chấp nhận đề nghị của Guangdong LMA cho rằng đương đơn đã không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ và lập luận để chứng minh rằng: (i) việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ”JianMei [Kiên Mỹ], hình” của  Guangxi là trái với các quy định tại Điều 87, Luật SHTT về quyền đăng ký nhãn hiệu và (ii) các nhãn hiệu đối chứng “JMA’,”JianMei” và “hình”  của  Guangdong LMA đã được sử dụng  và thừa nhận rộng rãi ở Việt Nam trước ngày đơn đăng ký nhãn hiệu ”JianMei [Kiên Mỹ], hình” được nộp.

Guangdong LMA có quyền khiếu nại quyết định nói trên của Cục SHTT hoặc khởi kiện vụ việc ra tòa.

Các bài viết khác