Logo

Đơn đăng ký quốc tế các đối tượng SHCN qua WIPO đạt kỷ lục mới trong năm 2018

06/05/2019
Theo thống kê của WIPO đơn quốc tế nộp theo các Hiệp ước quốc tế do WIPO quản trị đạt kỷ lục mới trong năm 2018 vừa qua.

 

Theo thống kê của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đơn quốc tế nộp theo các Hiệp ước quốc tế do WIPO quản trị tiếp tục tăng trưởng và đạt kỷ lục mới trong năm 2018 vừa qua.

Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT)

Số lượng đơn được nộp theo PCT đạt kỷ lục mới là: 253.000 tăng 4% so với năm 2017. Trong đó các đơn PCT của Hoa Kỳ vẫn chiếm vị trí dẫn đầu là hơn 56.000, tiếp theo là Trung Quốc hơn 53.000 và Nhật Bản là gần 50.000 đơn. Kế tiếp là CHLB Đức gần 20.000 và Hàn Quốc đứng thứ 5 với 17.000 đơn.

Lần đầu tiên tổng số đơn PCT của các nước Châu Á đạt 50,5% vượt qua tổng số đơn của Châu Âu (24,5%) và Hoa Kỳ (23,1%). Điều này chứng minh nhận định của Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry là lần đầu tiên trong lịch sử trung tâm đổi mới sáng tạo của thế giới đã chuyển dịch từ phía Tây sang phía Đông.

Hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc đã nộp số lượng đơn PCT nhiều nhất trong năm 2018 là 5.400 tiếp theo là Mitsubishi của Nhật Bản hơn 2.800 và Intel của Hoa Kỳ hơn 2.500 đơn.

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Tổng số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid đạt mức hơn 61.000 tăng 6,4% so với năm 2017. Hoa Kỳ cũng là nước có số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nhiều nhất là hơn 8.800 đơn, tiếp theo là Cộng Hoà liên bang Đức gần 7.500, Trung Quốc 6.900, Pháp - 4.500 và Thụy Sĩ hơn 3.400 đơn.

Hãng Novatis (Thụy Sĩ ) có số đơn nhãn hiệu nhiều nhất năm 2018 là 174, tiếp theo là L’Oreal (Pháp) - 169, Daimler (Đức) - 129, Apple (Hoa Kỳ) – 87đơn.

Nhóm sản phẩm được đăng ký nhiều nhất là các sản phẩm máy tính và điện tử chiếm 10,9%, tiếp theo là nhóm các dịch vụ về công nghệ chiếm 6,7% tổng số các nhóm sản phẩm/dịch vụ trong các đơn được đăng ký.

Đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Hệ thống La Hay

Số lượng đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Hệ thống La Hay cũng tăng 3,7% so với năm 2017 với tổng số đơn 5.400 đơn chứa tổng số hơn 19.300 KDCN được đăng ký.

Đơn KDCN từ CHLB Đức đứng đầu với gần 4.000, tiếp theo là Thụy Sĩ – hơn 2.500, Hàn Quốc – 1.550, Pháp – 1.450 và Hà Lan – 1.400.

(Theo tài liệu của WIPO)

 

Các bài viết khác