Logo

Cục Sở hữu trí tuệ quyết định hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu ““Zottarella, hình” No.197505

20/08/2018

Zott SE & Co. KG, có địa chỉ tại Dr. Steichele-Strabe 4, 86690 Mertingen CHLB Đức bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối đăng ký nhãn hiệu quốc tế “Zottarella, hình” số No.1211874 ở Việt Nam cho các Nhóm 29. Sữa, các sản phẩm sữa, sữa chua, sữa tươi, sữa bơ; yoghurt, yoghurt hoa quả…và Nhóm 30. Bánh Puddings, kem, bột làm kem…chỉ định vào Việt nam với lý do tương tự với nhãn hiệu “Zottarella, hình” có trước đã được Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 197505 ngày 14/12/2012 cũng cho Nhóm 29 của đồng sở hữu Nguyễn Duy Dũng ở huyện Mỹ Đức và Vũ Thị Bích Hằng ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Zott SE & Co. KG, có địa chỉ tại Dr. Steichele-Strabe 4, 86690 Mertingen CHLB Đức bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối đăng ký nhãn hiệu quốc tế “Zottarella, hình” số No.1211874 ở Việt Nam cho các Nhóm 29. Sữa, các sản phẩm sữa, sữa chua, sữa tươi, sữa bơ; yoghurt, yoghurt hoa quả…và Nhóm 30. Bánh Puddings, kem, bột làm kem…chỉ định vào Việt nam với lý do tương tự với nhãn hiệu “Zottarella, hình” có trước đã được Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 197505 ngày 14/12/2012 cũng cho Nhóm 29 của đồng sở hữu Nguyễn Duy Dũng ở huyện Mỹ Đức và Vũ Thị Bích Hằng ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thông qua người đại diện Pham & Liên danh, ngày 21/1/2014 Zott SE nộp đơn đềnghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu số 197505 với lý do hai đồng chủ sở hữu nhãn hiệu nói trên không có quyền đăng ký nhãn hiệu do không có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm đã đăng ký theo điểm 1) và 5) Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ.  Điều đáng nói ở đây là hai đồng chủ sở hữu của nhãn hiệu có trước trong thực tế có mua bán nguyên liệu để chế biến sản xuất và bán sữa tươi, sữa chua, sữa bò nhưng cho rằng quy mô sản xuất nhỏ bé, có tính chất hộ gia đình, nên đã không đăng ký kinh doanh với các cơ quan nhà nước, không có địa điểm giao dịch/bán hàng như đã ghi trong văn bằng bảo hộ và cũng không có các chứng từ như hóa đơn, hợp đồng mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm…để chứng minh với các cơ quan chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thực tế.

Khi xử lý yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu Cục Sở hữu trí tuệ  ấn định thời gian 02 tháng để chủ văn bằng phản bác yêu cầu hủy bỏ văn bằng. Thời gian này có thể gia hạn để các bên bổ sung chứng cứ và   giải trình. Vì vậy có trường hợp kéo dài tới 1-2 năm NOIP mới ra quyết định.

Do thất bại trong việc đưa ra các bằng chứng thuyết phục về hoạt động kinh doanh của mình, ngày 20/1/2018 Cục Sở hữu trí tuệ đa ra quyết định hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu số 197505 cuả hai đồng chủ sở hữu nói trên.  Do bị hủy bỏ hiệu lực, đăng ký nhãn hiệu 197505 không còn là đối chứng để ngăn cản đơn quốc tế No.1211874 của Zott SE & Co. KG.

Các bài viết khác